FNs verdensmål mål 7 bæredygtig energi bæredygtighed

Foto: CC-BY DFID

Mål 7: Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Mål 7 handler om å gi alle tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi.

Når vi snakker om bærekraftig energi i den rike delen av verden, handler det ofte om å gå vekk fra kull og olje, og i stedet bruke mer energi fra sol, vind og vann. Men i mange land lager mennesker fremdeles mat over åpen ild, og det handler like mye om å komme seg bort fra å bruke ubehandlet brensel på kjøkkenet og istedenfor bruke for eksempel en gasskomfyr til matlaging.

Les mer

bæredygtig energi FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 7

Andelen mennesker med tilgang til gass eller elektrisitet på kjøkkenet har økt med syv prosent siden 2000, men befolkningsveksten har i mellomtiden medført at det faktisk er flere som lager mat over åpen ild enn tidligere. Omtrent 3 millioner mennesker lever i dag på denne måten.

På den andre siden øker andelen mennesker med tilgang til elektrisitet jevnt og trutt, hovedsakelig på grunn av spredning av solceller som har falt kraftig i pris de siste årene. Sammen med de nye LED-pærene som krever mindre strøm, har det gjort det mulig for mange mennesker i rurale områder å få lys om natten, noe som betyr at skolebarn kan lese lekser og folk kan følge med på nyhetene på radioen eller på smarttelefonene som virkelig har blitt spredt de siste ti årene, selv i svært fattige områder.

Delmål for bærekraftsmål 7: Ren energi for alle

7.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

7.2 Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk

7.3 Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

7.a Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

7.b Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Frykt ikke tomt batteri: Elbiler går nå over tre ganger lengre på en opplading

Tross satsing på atomkraft: Finland investerer nå stort i vindkraft

Solen pumper vann over jorder verden over

Sol og vind dekker verdens stigende sult etter strøm

Kullskip har lagt til kai for siste gang på Hawaii

Slutt på olje og gass i Canadas største delstat

Asiatiske land setter nye solceller i sjøen. Bokstavelig talt.

Torontos bygninger får en nedkjølende dukkert

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene