Verdens Beste Nyheter i skolen

FNs bærekraftsmål angår oss alle, men er særlig viktig for den yngre generasjonen som vil være voksne når vi nærmer oss tidsfristen i 2030. Det er deres fremtid, og de kan selv være med på å forme den. Verdens Beste Nyheter tar imot bestillinger av avis til bruk i undervisningssammenheng fra skoler – helt kostnadsfritt!

FN-Sambandet har utviklet gode undervisningsopplegg for ulike nivå på grunnskolen, som kan brukes for å øke kunnskap og engasjere barn og unge til å gjøre det de kan for en mer bærekraftig verden.

Quiz - hva vet du om verden?

Hvor mye vet du om verden? I hvilket land starter alle barn på skolen? Se hvor godt du kjenner verden.

Prøv vår quiz!