Bildet tatt i Kabuls gater i Afghanistan, er del av Jeroen Swolfs fotoserie 'Streets of the World'. Jeroen Swolfs war til stede under HRHW festivalen for å fortelle om fotoserien hvor han rettet linsen mot de historiene fra storbylivet vi sjelden er vitne til. Foto: Jeroen Swolfs

Human Rights Human Wrongs

Konstruktiv journalistikk får stadig større fotfeste i andre deler av Europa. Men hva er konstruktiv journalistikk? Vi inviterte til presentasjon og panelsamtale om konstruktiv journalistikk under filmfestivalen Human Rights Human Wrongs.

Human Rights Human Wrongs

Human Rights Human Wrongs er en filmfestival som setter fokus på menneskerettigheter og menneskers kamp for et verdig liv. Gjennom seks dager i februar byr festivalen på norske og utenlandske dagsaktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops og performances i Oslo.

En av pionerne innen konstruktiv journalistikk, Cathrine Gyldensted, var til stede under festivalen. Gyldensted har lang fartstid som journalist og har blant annet jobbet som utenrikskorrespondent. I fjor ble hun leder for avdeling for konstruktiv journalistikk ved Windesheim Høyskole i Nederland – verdens første institutt for konstruktiv journalistikk.

Gyldensted holdt en inspirerende presentasjon om konstruktiv journalistikk, illustrert gjennom hennes egen reise fra å være klassisk skolert innen den tradisjonelle journalistikken, til å rette blikket mot det som hevdes å være en mer konstruktiv tilnærming til faget. Ifølge Gyldensted, er konstruktiv journalistikk et paraplybegrep som tolkes på ulike måter i praksis, men det de har til felles er fokuset på løsninger og stiller andre spørsmål for å vise et mer komplekst bilde av virkeligheten. Målet med verktøyet er med andre ord å gi et mer presist bilde av verden, og på samme tid opprettholde journalistikkens hovedoppgaver. I løpet av presentasjonen pekte hun på viktigheten av å være klare over sine personlig forutinntatthet, og utfordre måten vi tenker på.

Fotojournalisten Jeroen Swolfs, aktuell med fotoutstillingen Streets of the World, var også til stede under festivalen. Fotoprosjektet tok Swolfs til hovedsteder i hele verden over en syvårsperiode. Målet for prosjektet var å vise et bilde av hverdagslivet i storbyer som vi vanligvis ikke ser. Gjennom å rette linsen mot disse historiene, ønsker han å bygge bro ved å vise likheter på tvers av landegrenser, kultur og religion.

Arrangementene var et samarbeid mellom Verdens Beste Nyheter, Human Rights Human Wrongs-festivalen og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Festivalen fant sted på Filmens Hus i Oslo 14.- 19. februar, med visning av noen av verdens beste dokumentarer om internasjonale spørsmål, i tillegg til en rekke spennende debatter og presentasjoner i Oslo.

Why we need Constructive Elements in Journalism - Cathrine Gyldensted TEDx