Changemaker Norge

Ved å vise et mer nyansert bilde og fortelle historiene som beviser at det nytter å engasjere seg, ønsker Changemaker å forhindre apati, finne bedre løsninger og få flere med oss i kampen for positiv endring.

Urettferdighet er skapt av mennesker, og derfor er det vi mennesker som kan gjøre noe med det. Changemaker arbeider for å kartlegge og endre de grunnleggende og strukturelle årsakene til fattigdom og urettferdighet. Gjennom å sette søkelyset på problemene, på Norges rolle, finne løsninger og påvirke politikerne til å gjennomføre dem, arbeider vi for en rettferdig verden.

Vi lever i en sammensatt virkelighet og Changemaker tilnærmer seg utvikling på en helhetlig måte. Innenfor og på tvers av temaene Fred, Gjeld og Kapitalflukt, Klima og Miljø, Global Helse og Internasjonal Handel finner Changemaker konkrete løsninger.

Vår forståelse av verdens urettferdighet formes av måten den framstilles på i media, av politikere og utviklingsaktører. Changemaker mener det er til hinder for utvikling når mennesker eller land som er rammet av urettferdighet framstilles som hjelpeløse objekt. Dette bygger opp under en feilaktig forestilling om at mennesker i lav- og mellominntektsland har mindre evne til å påvirke sin situasjon og fremmer en plasterpolitikk som ikke tar tak i de strukturelle årsakene. Ved å vise et mer nyansert bilde og fortelle historiene som beviser at det nytter å engasjere seg, ønsker Changemaker å forhindre apati, finne bedre løsninger og få flere med oss i kampen for positiv endring.