Design without Borders

Vi jobber med lokale aktører og sammen finner vi de beste løsningene og mulighetene til skape endring på lokale premisser.

Design without Borders jobber med industri- og tjenestedesign som verktøy for å møte utfordringer i utviklingsland. Vi jobber med lokale aktører og sammen finner vi de beste løsningene og mulighetene til skape endring på lokale premisser. Som for eksempel lokalproduserte sanitetsbind av nedbrytbart materiale som folk har råd til å kjøpe og som gjør at jenter kan delta på skole og i utdanning. Eller lære bort problemløsningsteknikker som bygger bro mellom flyktninger og lokalsamfunn i områder med svært få ressurser. Dette er gode nyheter for alle parter og derfor støtter vi Verdens Beste Nyheter som bidrar til å fremme disse gode nyhetene og således skape et bredere engasjement rundt internasjonale utviklingsspørsmål.