Digni

Igjennom vårt arbeid ser vi mye menneskelig lidelse, men vi ser også store fremskritt. Vi støtter opp om Verdens Best Nyheter fordi vi ikke vil at de gode nyhetene skal drukne i all konflikt- og krigsretorikken vi finner i media.

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som driver med langsiktig utviklingsarbeid i rundt 35 land. Vi jobber for en rettferdig verden der Guds skaperverk ivaretas, der alle mennesker opplever verdighet og der ingen lider på grunn av fattigdom.

Vårt organisasjonsnavn kommer av det latinske ordet dignitas, som betyr verdighet. Vår grunnverdi er at alle mennesker har en unik og Gudgitt verdi og skal behandles deretter.

Igjennom vårt arbeid ser vi mye menneskelig lidelse, men vi ser også store fremskritt. Vi støtter opp om Verdens Best Nyheter fordi vi ikke vil at de gode nyhetene skal drukne i all konflikt- og krigsretorikken vi finner i media.

Vi tror på en sunn balanse i kommunikasjon, både fra bistandsorganisasjoner og media.  Menneskerettighetsbrudd og menneskelig lidelse må settes på agendaen slik at man kan kjempe imot urettferdige maktstrukturer, men hele kulturer, land og kontinenter må ikke svartmales. Alle kulturer har mange nyanser, og vi mener alle bør strebe etter å snakke så sant som mulig om det totale bildet.

Siden media i mange tilfeller fokuserer på de dystre sidene av verden, ønsker vi å være med på Verdens Beste Nyheter for å løfte opp de positive sidene og alle fremskrittene.