FIVAS – Foreningen for internasjonale vannstudier

Fivas – foreningen for internasjonale vannstudier, en frivillig organisasjon som arbeider med å sikre menneskeretten til vann. Vårt arbeid støtter særlig opp under FNs sjette bærekraftsmål om vann og sanitær.  Vårt arbeid handler også om å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør, med særlig fokus på vannkraft og gruvedrift. Fivas arbeider med informasjonarbeid og politisk påvirkning for å skape en mer rettferdig verden. Vi samarbeider med en rekke internasjonale organisasjoner, og arbeider aktivt med å formidle stemmer fra Sør.

Vårt mål er å øke bevisstheten om hvor grunnleggende tilgang til vann og sanitær er for alle mennesker og samfunn: og viktigheten av å bevare og fordele verdens knappe vannressurser. Dette vil  skape muligheter, spesielt for jenter og kvinner som rammes hardest av den globale vannkrisen. Verdens Beste Nyheter bidrar til å belyse disse mulighetene, og er således et viktig tilskudd i en debatt ellers preget av dyster statistikk.