FN-sambandet

Vi i FN-sambandet heier på Verdens Beste Nyheter. Dere gjør en viktig jobb for å nyansere det mediene serverer oss til daglig og bidrar til et mer positivt bilde av utviklingen i verden.

Vi i FN-sambandet heier på Verdens Beste Nyheter. Dere gjør en viktig jobb for å nyansere det mediene serverer oss til daglig og bidrar til et mer positivt bilde av utviklingen i verden.

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Våre oppgaver er å:

  • informere om FN og FNs arbeid
  • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
  • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

Hovedtyngden av vårt arbeid er rettet mot skolen. Målet vårt er å skape engasjement rundt internasjonale spørsmål hos elevene. FN-sambandet har 6 distriktskontorer og 664 medlemsskoler. Vi jobber også for å spre kunnskap og skape engasjement i befolkningen gjennom lokale arrangementer, debatter og seminarer, gjennom sosiale medier, kronikker og medieoppslag. Våre digitale tilbud er svært viktige i arbeidet med kunnskapsformidling og våre nettsider hadde i 2016 til sammen over 18 millioner sidevisninger. Gjennom myndighetskontakt og påvirkningsarbeid bidrar vi til norsk støtte, forankring og oppslutning om FN og FNs arbeid.

FN-sambandet ønsker en rettferdig verden, hvor FN spiller en viktig rolle. Vårt arbeid er basert på prinsippene i FN-pakten og verdenserklæringen for menneskerettigheter.

Les mer om FNs bærekraftsmål.