FOKUS

Verdens Beste Nyheter viser at mye av det som skjer i verden går riktig vei, og dette er en viktig forutsetning for å kunne fortsette kampen med å skape en litt bedre verden.

FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål. Målet er å styrke kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser, samt øke våre 64 medlemsorganisasjoners internasjonale engasjementet for kvinner og likestilling.

Vårt arbeid støtter spesielt opp under FNs femte bærekraftsmål om likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i verden. Likestilling gagner ikke bare kvinner, men hele samfunnet – inkludert menn. Verdens Beste Nyheter viser at mye av det som skjer i verden går riktig vei, og dette er en viktig forutsetning for å kunne fortsette kampen med å skape en litt bedre verden.