Freethem Norge

Den gode nyheten er at ungdom kan forandre fremtiden, gjennom å bidra til en positiv holdningsendring og ta bevisste valg som reduserer etterspørselen etter menneskehandel.

Freethem er en internasjonal demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber med å myndiggjøre unge mennesker til å bli med på en bevegelse som sier ja til en verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse av barn og voksne. Det ukrenkelige menneskeverdet og menneskerettighetene ligger til grunn for arbeidet vårt.

Freethem jobber med å løfte frem de strukturelle årsakene til at menneskehandel i det hele tatt skjer,-  årsakene til at millioner av barn og voksne verden over blir utnyttet i tvangsarbeid, prostitusjon og annen seksuell utnyttelse.

Den gode nyheten er at ungdom kan forandre fremtiden, gjennom å bidra til en positiv holdningsendring og ta bevisste valg som reduserer etterspørselen etter menneskehandel. Vi gir unge mennesker en plattform for nettopp dette, gjennom å arrrangere interaktive foredrag og workshops, gjennom kampanjevirksomhet, i lokallag og ved å påvirke politikere til å ta menneskehandel på alvor.

Et forenklet virkelighetsbilde kan hindre oss i å identifisere handel med mennesker som ikke passer inn i stereotypiene, samtidig som det hemmer oss fra å finne gode og slagkraftige løsninger for å overvinne problematikken. Det å fremme positive handlingsalternativer og nyanserte, gode nyheter om at forandring faktisk er mulig, gir motivasjon og inspiriasjon til arbeidet! Derfor støtter Freethem med glede opp om Verdens Beste Nyheter!