Human Rights Human Wrongs

Vi mener at noe av det viktigste vi kan bidra med i samfunnet er å skape engasjement for saker som gjelder menneskers rett til et trygt og verdig liv, ytringsfrihet og politiske og sivile rettigheter.
Human Rights Human Wrongs er en filmfestival som setter fokus på menneskerettigheter og menneskers kamp for et verdig liv. Gjennom seks dager i februar byr de på norske og utenlandske dagsaktuelle dokumentarfilmer i kombinasjon med debatter, konserter, seminarer, workshops og performances i Oslo.

Våre viktigste oppgaver er:

  • Å opplyse om og skape interesse for kjente og mindre kjente menneskerettighetsspørsmål.
  • Å presentere gode og dagsaktuelle dokumentarfilmer som gir innblikk i og forståelse for globale utfordringer.
  • Å skape et forum og en møteplass for aktivister, fagpersoner, politikere, filmskapere og andre med interesse for globale spørsmål og menneskerettighetstematikk.
  • Å etablere nettverk og spillerom for informasjonsutveksling som bidrar til handling.

Vi mener at noe av det viktigste vi kan bidra med i samfunnet er å skape engasjement for saker som gjelder menneskers rett til et trygt og verdig liv, ytringsfrihet og politiske og sivile rettigheter. Læring skjer gjennom debatter med faglig tyngde i kombinasjon med skildringer av personlige erfaringer. Denne kombinasjonen er festivalen svært opptatt av å legge til rette for.

Engasjement skapes gjennom sterke skildringer på kinolerretet. Dokumentarfilmen er et spesielt godt medium for å skape samfunnsdebatt og engasjere mennesker til å sette seg inn i menneskerettighets­saker på globalt og nasjonalt plan. Den er også et viktig vindu for ulike perspek­tiver på samfunnet rundt oss og verden forøvrig.

Vår visjon er at festi­valen skal gi alle, uansett forutsetninger, anledning til å snakke med menneskerettighetsforkjempere fra inn- og utland, diskutere med forskere og filmskapere, politikere og journalister og hver­andre. På Human Rights Human Wrongs opplever man en nærhet til temaene som tas opp-  ved å se film, ved at følelsene og tankene settes i sving, og ved å la seg inspirere av menneskerettighetsforkjempere, aktivister, eksperter og filmskapere.

Under festival 2017, arrangerer festivalen i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus og Verdens Beste Nyheter, arrangementer som setter søkelys på konstruktiv journalistikk som et verktøy i dagens medievirkelighet. Les mer her.