Menneskerettighetsakademiet

Ved å få kunnskap om individer og grupper som har kjempet frem konkrete samfunnsendringer – noe menneskerettighetene i seg selv er et godt eksempel på –, inspireres de og stimuleres til selv til å bidra.

Menneskerettighetsakademiet (MRA) er en ideell stiftelse som arbeider for å øke respekten for menneskerettighetene gjennom undervisning og opplæringsvirksomhet. Vi har kurs for de med målbærende stemmer i samfunnet, som lærere og journalister, men studenter, aktivister samt flyktninger, asylsøkerungdom og andre, deltar også på kurs. I tillegg til Norge, arbeider vi i Russland og er med i prosjekter i Bulgaria, Portugal, Polen og andre land. Vi er medlem av NGO-forum for menneskerettigheter og Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter. Vi er aktivt med i Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE), et nettverk bestående av mer enn 40 organisasjoner fra 27 europeiske land.

Når vi underviser i menneskerettigheter, viser vi ofte til historien og positive utviklingstrekk. Særlig når deltakerne er asylsøkeungdom, er dette viktig. Ved å få kunnskap om individer og grupper som har kjempet frem konkrete samfunnsendringer – noe menneskerettighetene i seg selv er et godt eksempel på – inspireres de og stimuleres til selv til å bidra.

Vi støtter Verdens Beste Nyheter. Det er viktig å formidle at verden går fremover. Da forstår vi mennesker at det nytter hva vi gjør.