Operasjon Dagsverk

I samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan vi være med å vise et annet bilde av den virkelige verden, ikke bare slik den fremstilles på TV.

Operasjon Dagsverk er verdens største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Hvert år velger cirka 80 000 norske skoleelever å jobbe i solidaritet med ungdom i et annet land, gjennom Operasjon Dagsverk.

OD består av to deler: Internasjonal Uke og OD-dagen. Gjennom Internasjonal Uke lærer norske skoleelever om internasjonale problemstillinger og hva årets OD-prosjekt er, før de selv tar stilling til om de ønsker å jobbe på OD-dagen eller ikke. Norske elever tar et valg basert på kunnskap og solidaritet. Det er viktig for OD å vise ungdommen i prosjektlandet som aktive endringsaktører, og ikke passive mottakere. For ungdom vil, og ungdom kan. I samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan vi være med å vise et annet bilde av den virkelige verden, ikke bare slik den fremstilles på TV.