Press

Vi trenger en motvekt til overskrifter og nyhetsartikler som sier at det ikke er håp om en verden hvor alle mennesker har sine rettigheter innfridd. Det kan vi bare få til gjennom kunnskap og bevissthet, og det er nettopp Press er stolt samarbeidspartner av Verdens Beste Nyheter

Press er en partipolitisk og religiøs uavhengig organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år som arbeider med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter. Vårt utgangspunkt er FNs konvensjon om barnets rettigheter. Gjennom informasjonsarbeid, politisk påvirkning og aksjonisme fremmer vi barns rettigheter på feltene barn på flukt, demokrati og deltagelse, helse og utvikling og handel og fred.

Press mener at verdens problemer ikke er skapt av tilfeldigheter, men av mennesker, og at bare mennesket selv kan snu retningen for verdenssamfunnet. For å få til det, må vi vise at det nytter å engasjere seg for en bedre verden. Vi trenger en motvekt til overskrifter og nyhetsartikler som sier at det ikke er håp om en verden hvor alle mennesker har sine rettigheter innfridd.

Det kan vi bare få til gjennom kunnskap og bevissthet, og det er nettopp Press er stolt samarbeidspartner av Verdens Beste Nyheter.