SAIH

Vi tror det er viktig å fremme gode nyheter om internasjonal utvikling for å vise at det nytter å engasjere seg og at positiv endring er mulig.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er en av organisasjonene som driver Verdens Beste Nyheter i Norge.

SAIHs mål er at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til å skape mer rettferdige og inkluderende samfunn. SAIHs motto er «utdanning for frigjøring». Gjennom høyere utdanning og opplæring får unge mennesker verktøy til kritisk og selvstendig tenkning. SAIH jobber for å fremme retten til akademisk frihet; at alle skal ha rett til å heve stemmen mot urettferdighet, og at ingen skal trues til taushet.

Leder i SAIH, Inga Marie Nymo Riseth, mener det er viktig å fokusere på positive nyheter og progresjon for å skape engasjement rundt utvikling i Norge.

SAIH tror ikke at bistand kan forandre verden alene, men at vi også må endre hvordan vi tenker og ser på verden. Derfor synes SAIH at Verdens Beste Nyheter er et svært viktig tilskudd til debatten rundt utvikling og ulikhet i verden.