Sex og Politikk

Nytt i 2017 er at Sex og Politikk utvikler undervisningsmateriell for ungdomsskolen med et globalt perspektiv og fokus på SRHR i FNs bærekraftsmål.

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Sex og Politikk har en viktig pådriverrolle i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualitetsundervisning, prevensjonsveiledning og sikre trygg prevensjon i Norge. Siden 2010 har Sex og Politikk tilbudt skoler sitt gratis undervisningsmateriell om seksualitet Uke 6, for å bidra til en styrket seksualitetsundervisning i skolen.

Sex og Politikk er også en pådriver for å utvikle bedre helsetilbud og ivareta rettigheter knyttet til seksualitet og reproduksjon globalt. Dette er et viktig felt for styrking av kvinners rettigheter og arbeid for menneskerettigheter, likestilling og fattigdomsreduksjon. Sex og Politikk jobber derfor med politisk påvirkningsarbeid og informasjonsaktiviteter om SRHR i et Sør-perspektiv. Vi arbeider også for å belyse viktigheten av SRHR i det utviklingspolitiske arbeidet.

Nytt i 2017 er at Sex og Politikk utvikler undervisningsmateriell for ungdomsskolen med et globalt perspektiv og fokus på SRHR i FNs bærekraftsmål. Formålet er å skape engasjement og forståelse hos unge slik at de i større grad utvikles til globale medborgere. Både i dette arbeidet og i vårt øvrige arbeid anser vi Verdens beste nyheter som en naturlig samarbeidspartner. De gjør et viktig arbeid med å spre viktige og gode nyheter, for først og fremst å fortelle oss alle at det nytter å engasjere seg!