Solidaritetsungdommen

Vi jobber ut ifra en tanke om verden ikke er fattig, men urettferdig.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Solidaritetsungdom er Folkehjelpas samfunnspolitiske ungdomsdel og har eksistert siden årsmøte i 2011. Vi jobber ut ifra en tanke om verden ikke er fattig, men urettferdig. Og mot en verden hvor vi ser en mer jevn fordeling av makt og ressurser. Våre kjerneområder er kampen mot atomvåpen, asyl og integrering, antirasisme, og internasjonal solidaritet. Vi har 15 lokallag rundt omkring i landet hvor vi arbeider både med storpolitikken, og med grasrota på bakkeplan.