Spire

Vi er opptatt av å ikke bare peke på problemer, men også komme med løsninger.

Spire jobber for en bærekraftig verden. Vi ser miljø og utvikling i sammenheng, og ønsker å endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Vi jobber med temaene miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftige byer, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er opptatt av å ikke bare peke på problemer, men også komme med løsninger.

Spire driver med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å skape endring. Vi samarbeider med ungdom i Sør og er opptatt av å formidle Sør-perspektiver i arbeidet vårt. Mye av vår aktivitet dreier seg om å skape større oppmerksomhet og økt kunnskap blant folk i Norge om Nord-Sør-spørsmål. Vi synes Verdens Beste Nyheter er en perfekt måte å gjøre dette på – for hva er vel mer engasjerende enn å vise at det faktisk nytter?