UNDP Norge

Bærekraftsmålene og Agenda 2030 ser på utvikling i et helhetlig perspektiv som tar både sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn.

UNDP, med støtte fra Norge, samarbeider med myndigheter, sivilsamfunn og andre partnere i mer enn 170 land for å bekjempe fattigdom og for å nå alle de 17 bærekraftsmålene som ble vedtatt av FNs generalforsamling i september i 2015. Det finnes ingen enkel løsning for å oppnå disse målene. Arbeidet må tilpasses forholdene i hvert land og må ta sikte på å endre samfunnsstrukturer som hindrer utvikling.

I praksis betyr dette å forbedre folks livsgrunnlag gjennom å styrke offentlige tjenester, fremme rettssikkerhet og ansvarliggjøre myndigheter overfor befolkningen. Det betyr også å beskytte miljøet, fremme likestilling og bedre lokalsamfunns evne til å håndtere kriser. UNDPs arbeid berører mange sider av samfunnet og krever langsiktig forpliktelse. Bærekraftsmålene og Agenda 2030 ser på utvikling i et helhetlig perspektiv som tar både sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn. UNDPs allsidige rolle gjør organisasjonen godt egnet til å støtte land i å nå bærekraftsmålene. Som en langsiktig, pålitelig partner for myndigheter og koordinator for FNs utviklingssystem, bidrar UNDP til å skape en effektiv utvikling som bygger på nasjonale prioriteringer.