Nyheter – Europa

Sol- og vindenergi har stått for veksten av Europas fornybare energi. Foto: CC by James Moran.

«Grønn strøm» overgår strøm fra fossile brensler i EU