Nyheter – Likestilling mellom kjønnene

Stor seier for kvinnekampen i Sierra Leone: Meget ambisiøs likestillingslov i et land preget av partnervold

Arbeidet for en likestilt verden fortsetter: Her er seks fremskritt

Globale rangeringer: Gambia, Sri Lanka og Sierra Leone har gjort store sosiale fremskritt

Vold mot barn forbudt i Somaliland – et av flere fremskritt for likestillingen det siste året

Georgiske kvinner øyner en lysere fremtid

FOTO: Marco Verch (CC BY 2.0)

Første land i verden: Gratis bind og tamponger til alle

Skogarealet i Vietnam øker

Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner ble i 2020 ulovlig i Sudan. Foto: CC BY-NC-SA 2.0 Juergen Nyhuis

Sudans viktige oppgjør med kjønnslemlestelse

Flere kvinner i verdens fattigste land bruker prevensjon

Analyse: mer enn 50 års kamp for fri abort viser at kvinner kan endre verden

Flere og flere piger kommer i skole. Foto: Global Partnership for Education – GPE CCBY

Hvert skoleår gir verdens jenter 11 prosent mer på lønnsslippen

Kvinner kjemper seg til flere plasser i verdens parlamenter

Ny dokumentar: FN og korona gir håp for framtiden

Verdens kvinner får færre barn

Fjerner skoleforbud for gravide

Kvinners rettigheter styrket i 40 land

10 Regnbue-seire i 2020

Rainbow Railroad hjelper LHBTIQ+-personer i sikkerhet

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

I kjølvannet av korona-krisen: Her er tre ord du godt kan venne deg til

Prisutdeling kan gi økt fokus på fagbevegelsen i Chile

Fotball skaper fellesskap for syriske kvinner

Containere bidrar til økt levestandard i Tanzania

5 seire for kvinner det siste året

Håp i kampen for legalisering av abort i Argentina

Sierra Leone tvunget til å fjerne forbudet mot gravide jenters skolegang

Økt tilgang til prevensjon fører til mindre mødredødelighet og gir bedre helse

Fikk du med deg disse gode nyhetene i 2019?

KVINNELIGE TEKSTILARBEIDERE KJEMPER FOR BEDRE RETTIGHETER