Flere asiatiske land tar i bruk kanaler og elver til socellepaneler. Illustrasjon: Emma Louise Svane

Asiatiske land setter nye solceller i sjøen. Bokstavelig talt.

Solceller er det nye populære. I Asia fosser det frem med innovative løsninger, som kan utnytte vann i stedet for land til de skinnende panelene.

Del

Kanaler av glinsende solceller

Med omkring 300 solskinnsdager om året mangler India bestemt ikke sol – her er solceller en opplagt løsning. Men når det gjelder plass, er det en helt annen sak i et land, som huser verdens nest største befolkning. Her bor 1,3 milliarder mennesker, tilsvarende 17,5 prosent av klodens befolkning, stuet sammen på 2,4 prosent av jordens areal. 

Derfor har India nå begynt å ta deres kanaler i bruk. Det er ikke flytende solceller, men paneler bygget på stålkonstruksjoner over kanalene. Det første store prosjektet ble oppført i den indiske delstaten Gujarat i 2015, og siden 2014 har syv stater fulgt etter med omkring 66 megawatt installert solenergi over kanaler.

– Da India har masse sol, er solceller en opplagt fornybar energikilde i stedet for kull, forteller Lykke Margot Ricard.

Mange steder i India er fordamping og utørkede kanaler et stort problem, som reduserer vann som skal brukes til å vanne avlinger. Her kan solcellene forsyne kanalene med en slags tak av glitrende sorte paneler, som gir skygge og minsker fordapning.

– Vannet fra kanalene under solpanelene kjøler også panelene og øker effektiviteten til å lage strøm. Ironisk nok kan solcellepaneler nemlig bli for varme og produsere mindre strøm, forklarer Lykke Margot Ricard. Faktisk kan vannets avkjøling av solpanelene øke deres effektivitet med minst 2,5-5 prosent.

Dog er mere miljøriktige design og gjenbruk to av nøklene til å unngå utsikten til bunker av solcelleskrot i fremtiden, påpeker Lykke Margot Ricard.

Indias behov for strøm vil kun stige mot solen i fremtiden. På grunn av fremgang i innkomst og levestandard de seneste årtier er landets energiforbruk fordoble alene siden år 2000. I følge Det Internasjonale Energiagentur IEA, står kull, olje og biomasse imidlertid fremdeles for 80 prosent av energibehovet og solceller kun 4 prosent.

Derfor kan de nye løsningene forhåpentligvis hjelpe India med å nå sitt mål om å få 50 prosent av deres energi fra ikke-fossile brennstoffer innen 2030.

De gir grønn energi, høster solens ubegrensede energiressurser og er de fleste steder blitt billigere enn kull – og gasskraftverk. Solceller vinner frem verden over – selv der, hvor det ved første øyekast ikke er plass til de. 

Tradisjonelt har solceller vært plassert på store landområder eller hustak. Men hvem sier at solceller absolut skal plasseres til lands og ikke til havs? Nå har flere asiatiske land satt Petter Smart-prosjekter i sjøen. Her taes nemlig vannløp, kanaler og elver i bruk. 

Den flytende slags 

Flytende solceller har blitt en hit i Asia. I Sør-Korea har problemet med plassmangel blitt til litt av et blomstrende eventyr. Her har man oppført over 92 000 flytende solpaneler, formet som 17 kjempemessige blomster i et reservoar i det sørlige Hapcheon-amt i Sør-Korea. Til sammen kan de produsere 41 megawatt og levere strøm til 20 000 hjem.

I India skal man til å ferdiggjøre et kjempeanlegg på Omkareshwar-demningen, som skal stå ferdig innen 2023 og gi en effekt på 600 megawatt. Thailand kan skryte med å ha verdens største flytende hybridanlegg av vannkraft og solceller, som kan lage strøm fra solceller om dagen og vannkraft fra den eksisterende demningen, når solen ikke skinner. 

I følge Lykke Margot Ricard, som er lektor på institutt for innovasjon og teknologi på Syddansk Universitet, er det nødvendig med nye løsninger for å nå målene om fornybar energi i fremtiden: 

– Det er viktig å ha flere energiforsyningstyper i bruk. Her er solcellepaneler god, fordi de tar cirka tre til fem år å bygge, noe som er relativt kort tid i forhold til andre energianlegg.  

Ikke kun fornuftig ved plassmangel

Det første flytende solcelleanlegget ble bygget i Japan i 2007. Syv år senere var det imidlertid fortsatt sparsomt med antallet på verdensplan. For i 2014 var det kun installert nok til å gi en effekt på opp til 5 megawatt, avhengig av værforholdene, noe som omtrent tilsvarer det en havvindmølle produserer. Siden da har det virkelig tatt fart. Alene fra januar til september i 2018, ble det installert så mange flytende solceller på verdensplan, at de kunne gi 512 megawatt under ideelle forhold. 

Flytende solceller er ikke kun en fordel ved plassmangel. Panelene er også med til å minske fordampningen av vann, fortelle Lykke Margot Ricard. 

– Vannmangel og tørke er et problem i mange av de sørlige landene, hvilket solpaneler på vannet kan hjelpe på fordampning. 

Panelenes plassering på vannet er også med på å forbedre vannkvaliteten ved å kutte ned på veksten av alger, alt i mens vannet kjøler panelene og gjør de 10-15 prosent mer effektive enn solpaneler på land. 

Løsningen er imidlertid dyrere enn solceller på land, men Verdensbanken forventer at prisen vil falle over tid, og at verden vil få enda fler i fremtiden. Ifølge de er det globale potensialet for flytende solceller på 400 gigawatt, noe som kan fordoble den eksisterende installerte kapasiteten av solcelleanlegg på land.