30. mars 2022

Den brunflekkete kjempen vender tilbake

Antall sjiraffer har steget i Afrika. Det er et resultat av både bedre beskyttelse og mer effektive måter å telle de høye dyrene på.

Bedre beskyttelse og hvordan man teller sjiraffene har hatt mye å si for sjiraffbestanden i Afrika. Foto: howling red / Unsplash

Bedre beskyttelse og hvordan man teller sjiraffene har hatt mye å si for sjiraffbestanden i Afrika. Foto: howling red / Unsplash

Et lite lys er på for en av verdens truede arter. En ny undersøkelse, publisert av en rekke forskere i det vitenskapelige tidsskriftet Imperiled: The Encyclopedia of Conservation, viser at sjiraffbestanden er 20 prosent høyere enn man antok i 2015.

Bedre beskyttelse

Antall sjiraffer har økt. Her har programmer satt på plass for å beskytte dyrene vært til stor hjelp for å få sjiraffbestanden til å vokse igjen. For eksempel har sjiraffbestander blitt flyttet til reservater i Niger, Tsjad og Uganda, hvor dyrene har fått bedre forhold.

Selv om undersøkelsen estimerte Afrikas sjiraffer omtent 117 000, som er markant bedre enn i 2015, har det dog gått nedover med sjiraffbestanden de siste tiårene. Og sjiraffer er i dag kategorisert som «sårbare» på International Union for Conservation of Nature sin rødliste over truede arter.

Sjiraffene er spesielt truet av krypskyting, ulovlig jakt og tap av habitat, for eksempel på grunn av avskoging eller klimaendringer. Allikevel er det håp, mener miljøforsker fra organisasjonen Giraffe Conservation Foundation og Smithsonian Conservation Biology Institute i Virginia Michael Brown, medforfatter av undersøkelsen.

Når forholdene er gode for sjiraffer, kan de komme tilbake på utrolige måter. Alt de trenger er en sjanse, sa han i et intervju med National Geographic.

Én flekk, to flekker, tre flekker

I tillegg til å beskytte sjiraffene, har bedre muligheter for å telle sjiraffene også hatt betydning for økningen i bestanden.

For det er med på å holde tungen rett i munnen når man teller Afrikas sjiraffbestand. Tidligere har forskere telt dyrene fra fly. Men selv om de langbeinte kjempene fyller en del av landskapet, kan det være vanskelig å få øye på de brune flekkene fra luften. Dette kan ha gjort at man ikke fikk talt alle sjiraffer. Men en ny tilnærming hvor dataprogrammer kan skanne og gjenkjenne sjiraffer for deres unike flekkmønstre har gjort det mye enklere. På den måten kan forskerne nå få et mer korrekt bilde av sjiraffbestanden.