30. desember 2018

Fem fantastiske nyheter fra 2018

2018 er snart forbi, og vi har publisert mange gode nyheter i året som har gått. Her er en tilbakeblikk på noen av årets beste nyheter.

Foto: _Dianna / Pixabay

Foto: _Dianna / Pixabay

1. Flere barn vaksinert enn noen gang tidligere

Et rekordhøyt antall barn i verden er nå beskyttet mot en rekke sykdommer fordi de har blitt vaksinert, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dødelige sykdommer som polio og stivkrampe blant nyfødte er nå utryddet i de fleste land, og i 2017 var det ingen tilfeller av stivkrampe i Etiopia, Haiti og Filippinene. Forekomsten av meslinger har falt med 84 prosent siden år 2000, noe som antas å ha reddet omtrent 20 millioner barns liv. 

Sudan, Filippinene, Mexico og Vietnam er blant landene som har gjort størst fremskritt. Også i India har man sett bedring – her falt antallet av ikke-vaksinerte barn fra 5,3 millioner i 2010 til 2,9 millioner i 2016, i følge nyeste tall. Til tross for fremgang er det imidlertid fremdeles ca. 13 millioner barn i verden som aldri får sin første vaksine.

2. Indias høyesterett avkriminaliserer likekjønnet sex

I en historisk dom avgitt 6. september i år, fastslo Indias høyesterett at sex mellom likekjønnede ikke lenger er en straffbar handling. Dermed er paragraf 377 i Indias straffelov, som kriminaliserer seksuelle handlinger mellom to av samme kjønn, avskaffet. Den 146 år gamle loven ble innført under kolonitiden og har vært fundamentet for diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede mennesker i India. LHBT-samfunnet i India betrakter dommen som et viktig steg i arbeidet mot diskriminering av seksuelle minoriteter og andre minoriteter i landet.

3. Perus barn vokser seg høyere og smartere

For ti år siden led nesten halvparten av barna i Peru av nedsatt vekst. Barna i landet var underutviklet i høyde og i hjernens utvikling, som følge av et næringsfattig kosthold i barnas første ti leveår. Gjennom økt samarbeid mellom organisasjoner og myndighetene har man kommet opp med initiativer og tiltak for å gi barn i Peru et mer næringsrikt kosthold.

En av metodene som har fungert godt har vært et program kalt JUNTOS. Myndighetene informerer om et sunt kosthold og betaler mødre et beløp hver andre måned mot at deres barn regelmessig blir målt og veid. I dag er nedsatt vekst hos barn i Peru redusert til hvert fjerde barn og statistikken fortsetter å peke mot nedgang i underernæring hos barn, viser en rapport fra Verdensbanken.

4. Nytt apparat skal fastslå om medisiner er ekte eller ikke

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan opptil halvparten av medisinene i Nigeria være falske – og en del av dem direkte skadelige. Malaria-medisiner er et av medikamentene som forfalskes ofte. Nigerianeren Adebayo Alonge har laget et apparat som kan avsløre falske medisiner og fjerne dem fra markedet. Apparatene, kalt massespekrometer, sjekker det kjemiske innholdet i tablettene som blir testet mot en database med målinger av de ekte medikamentene. Egenutviklet programvare og bruk av kunstig intelligens gjør målingene svært nøyaktige, og kan si i løpet noen få sekunder om medisinen er falsk eller ekte.

Alonge samarbeider med legemiddelselskaper for å gjøre produktet tilgjengelig for flere, med mål om å ha 3000 apparater ute i apotekene innen tre år. WHO anslår at mellom 70 000 og 270 000 personer i verden dør som følge av falsk malariamedisin hvert år, og apparatet kan dermed være livreddende.

5. EU forbyr engangsplast

2018 ble året hvor EU fikk vedtatt forbud mot engangsplast. Forbudet innebærer at produkter laget av plast, som sugerør, q-tips, engangsbestikk, engangstallerkener og visse type mat- og drikkebeholdere, vil bli forbudt i alle EU sine medlemsland. Mest sannsynlig vil også Norge, som EØS-medlem, følge det samme forbudet, melder Nettavisen.

Nettavisen skriver at avtalen kom i havn etter et forhandlingsmøte på over tolv timer mellom EU-kommisjonen, ministerrådet og EU-parlamentet. Forbudet vil bli formelt undertegnet i løpet av 2019, og vil tre i kraft i løpet av de to neste årene. Dette er et viktig skritt i riktig retning for å få bukt med plastforsøpling i havene.