Flere og flere ville tigre i verden

Ville tigre er en truet art og har vært det i årevis. Men siden 2010 har antallet steget med 74 prosent og det er bra for både det biologiske mangfoldet og økonomien.

Del

Verdens 13 tigerland har jobbet for å skape bedre levevilkår for ville tigre – og det funker. Nye tall fra Global Tiger Forum forteller nemlig at det nå lever 5574 ville tigre globalt, som er en stigning på 74 prosent siden 2010. 

De ville dyrene spiller en viktig rolle i å bevare økosystemer og biologisk mangfold. Men det er også bra for økonomien – tigrene tiltrekker nemlig mange turister, og det er viktig for landets økonomi. 

India er det største tigerlandet i verden, og har allerede registrert 3682 tigre. Det betyr at mer enn seks av ti tigre lever i India. Men antall ville tigre har også steget i Bhutan, Kina, Nepal og Russland. 

De 13 tigerlandene

Ville tigre er naturlig utbredt i forskjellige deler av Asia og finnes i Bangladesh, Bhutan, Kambodsja, Kina, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russland, Thailand og Vietnam. 

Disse landene inngikk i 2010 en avtale med mål om å doble antall ville tigre innen 2022, da bestanden på det tidspunktet var historisk lavt, med kun 3200 ville tigre på verdensplan. 

Årsaken til det store fallet i ville tigre er blant annet ulovlig handel med ville dyr, men også at tigrene taper sine levesteder på grunn av menneskelig bebyggelse. 

Derfor har det vært særlig fokus på å opprette reservater med ville dyr, og overvåkningen av tigrene har blitt bedre. På den måten kan man se hvor tigrene faktisk beveger seg og sikre de rette områdene. 

Men i India er det også bekymring om veksten av tigerangrep i området, hvor det foregår bevaringsinnsatser. Fra 2019 til 2021 ble mer enn 100 mennesker drept i tigerangrep i India, ifølge BBC.