Agronomen Hundatu Ayana underviser en kaffebonde i teknikken Selektiv plukking, som hever kvaliteten på kaffen. Foto: Nespresso

KVINNER ER DE NYE KAFFEEKSPERTENE

Kaffe er ikke bare sterkt oppkvikkende, men kan i kombinasjon med utdannelse også virke
frigjørende. Denne virkningen merker kvinner nå i flere afrikanske land.

Del

FLERE LAND BRYGGER BÆREKRAFTIG KAFFE

Utdannelsen skjer som del av et prosjekt i regi av organisasjonen TechnoServe, og blir
gjennomført i fire land i det østlige Afrika. Organisasjonen arbeider både sammen med
store humanitære partnere som Bill & Melinda Gates Foundation og med kaffeprodusenter som Nespresso om å gjøre produksjonen mer bærekraftig. Som en del av prosjektet lærer lokale kaffebønner bedre teknikker som gir mer kaffe fra hver busk, blant annet ved å beskjære plantene korrekt, plante trær for å gi den nødvendige skyggen, samt å bruke kompost og færre sprøytemidler.

: Afrika

Almaz Dejene på 57 var ikke i tvil da hun fikk muligheten til å ta en agronomutdanning. På den måten vill hun bli lokal ekspert på dyrking av kaffe. Som liten jente i en konservativ region i Etiopia vokste hun opp uten mulighet til å gå på skole. Inntektene har derfor ikke vært store selv om hun eier to hektar med kaffeplanter sammen med sin mann i landsbyen Bulbulo.

– Vi plukket fra gamle busker og vi beskar dem ikke. Vi solgte kun i små mengder, sier hun. Men etter opplæring i bedre teknikker for å dyrke kaffe begynte familien å beskjære buskene riktig. De fikk også plantet 3000 nye busker. På to år steg produksjonen deres fra 1 900 kilo i året til 4 200 kilo. Etterhvert fikk de råd til å sende datteren sin på skolen, som nå kan få den utdannelsen Almaz Dejene ikke fikk da hun var barn.

Kvinner i fokus

Opplæringen i bedre kaffedyrkingsteknikk har ikke bare kommet Almaz Dejene til gode.

I Etiopia har om lag 80 000 personer gjennomført opplæringen, og inntekten til disse 80 000 har i gjennomsnitt økt med 21 prosent. Det har vært et spesielt fokus på å involvere kvinner, da det ofte har vært menn som har bestemt over kaffeplantasjene i det østlige Afrika. Til å begynne med var det kun 4 prosent av deltagerne i opplæringen som var kvinner. Ved å gjøre prosjektet mer inkluderende lyktes det å få andelen kvinner opp på 36 prosent.