En søppelbil i Mexico City. Foto: CCBY Omar Barcena

Mexico City forbyr engangsplast

Hovedstaden i Mexico produserer nest mest søppel i verden, men nå skal et forbud mot engangsplast gjøre noe med det.

Del

Hver dag produserer Mexico City 13 000 tonn avfall. Dersom man regner med søppelet fra alle de 21 millioner mennesker som lever i byen og forsteder, tilsvarer dette 12 millioner tonn avfall i året. Det hoper seg opp til fjell av avfall, som byen har problemer med å håndtere.

På vei mot en verden med mindre plast

Mexico er bare det siste av et stort antall land som for tiden forbyr en rekke produkter av disponibel plast fordi det ødelegger naturen, skader klimaet, og slår ut store mengder ressurser.

Ifølge FNs miljøprogram, UNEP, har 27 andre land allerede innført lignende regler. Blant annet har EU nylig vedtatt forbud mot mange av de samme produktene.

Samtidig er Tanzania nå blitt det 34. afrikanske landet som har vedtatt regler mot plastforurensing, men så langt er det bare plastposene som har blitt forbudt.

Et skritt videre
For ti år siden innførte Mexico City en avgift på plastposer for å redusere mengden søppel, og for to år siden ble det obligatorisk å sortere søppelet i tre kategorier for gjenvinning. Men nå tar byen et skritt videre og har denne måneden vedtatt fullstendig forbud mot bruk av både plastposer og en hel rekke engangsplast for å gjøre noe med de voksende søppeldyngene. Blant annet blir engangsbestikk, sugerør og plastikk-kopper har blitt forbudt, ifølge World Economic Forum.

Plastforbudet blir tatt imot med åpne armer av miljøorganisasjoner, som kaller det et viktig skritt i riktig retning. ”Jeg er glad for at loven ble vedtatt, og at den omfatter mer enn bare plastposer og sugerør. Vi håper at andre delstater i Mexico vil gå samme vei,” sier Gabriela Evia fra miljøbevegelsen UMANIA, som støtter opp om plastloven.
Næringslivet i Mexico City har fått to år på å tilpasse seg og finne bedre alternativer til plastprodukter. Ikke minst gjelder dette for byens mange små gateleverandører som bruker engangsplast når de selger mat.