Foto: Red Orangutangen

Mindre rydding av regnskog i Indonesia

Indonesia har langt på vei lyktes i å bremse ødeleggelsen av landets regnskog. Den særegne regnskogen er blant annet hjemstedet til orangutanger og andre truede dyr og planter.

Del

Det siste året ble det ryddet 60 prosent mindre skog i Indonesia enn året før. Det viser nye tall fra Universitetet i Maryland. Reduksjonen er høyest der regnskogen vokser opp av vått myrlandskap. Der falt avskogingen med hele 88 prosent, ifølge World Resource Institute.

En del av forklaringen er at det regnet mer i 2017. Dette har redusert antall skogbranner i Indonesia sammenliknet med tidligere år. Men en stor del av æren gis også til den indonesiske regjeringen. Den har innført lover og regler for å beskytte skogen og myrlandskapet. Blant annet har opplysningskampanjer og bedre håndhevelse av eksisterende lover vært med på å minske avskoging i form av bråtebrenning. Landets regjering har også lagt ned forbud mot kanalgraving og rydding av skog i myrområdene.  En passende vannstand i alle landets myrområder skal også gjenopprettes.

KAMPEN FOR SKOGEN ER IKKE OVER

Orangutangen er et av mange sjeldne dyr som lever i skogen. Fallet i avskoging betyr likevel ikke at disse dyrene nå er reddet.

–De nyeste tallene må sees i sammenheng med mange år med enorme tap av skog. Avskogingen som fortsatt foregår er et massivt problem – både for orangutangene og hele klodens biomangfold generelt. All ytterligere avskoging bør stoppes helt, sier Magnus Ankerstrøm fra organisasjon Redd Orangutangen. Han understreker at organisasjonen fortsatt vil arbeide for å beskytte apene og naturen de lever i.

Redd Orangutangen jobber blant annet med prosjekter sammen med lokalbefolkningen og urfolk for å sikre rettigheter til land, og bedre beskyttelse av skog.