Animasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Nye superbatterier på vei

Med en ny teknologi kan batterier nå inneholde mye mer energi. Det er forventet å gi elbiler lengre rekkevidde og kan mulig bli et gjennombrudd for klimaet.

Del