28. april 2020

Storbritannia stenger ned kullkraftverk i rekordfart

Størstedelen av verdens strøm stammer fremdeles fra kull, men fødestedet for den industrielle revolusjon kaster nå de svarte klumpene på dør.

Kull drev den industrielle revolusjonen som startet i Storbritannia for over 200 år siden. Karbonklumpene satte fart på en rasende omstilling, hvor vind- og vannkraft ble etterlatt i rennesteinen. Tog, skip og fabrikker ble drevet frem av kull, og bygninger, store som små, ble oppvarmet med kull.

I 1882 skjedde det noe som endret måten verden brukte kull på. I London bygde Thomas Edisons strømselskap verdens første kullfyrte kraftverk. Det hadde en generator på 30 tonn som genererte elektrisitet til 1000 små gatelamper.

Og slik som kull før hadde gått sin seiersgang verden over som brensel i dampmaskiner, ble kull nå det foretrukne brennstoff til å lage strøm. I dag blir 38 prosent av verdens elektrisitet produsert i kullkraftverk, og det betyr at kull er klodens største enkeltstående kilde til strøm. Det krever berg av kull. Ifølge Det Internasjonale Energibyrået gravde verden opp nesten åtte milliarder tonn i 2018.

Men flere land dropper nå kullet, og i fjor skjedde det største fallet i forbruket noensinne. Storbritannia er med på å lede vei, og der stenger kullkraftverkene nå på rekke og rad.

Ferdig med kull om få år

Den 21. april 2017 skjedde det noe historisk i Storbritannia. For første gang siden 1882, da ovnen i Edisons kraftverk ble tent, kjørte landet en hel dag uten kullkraft.

Storbritannia stenger ned kullkraftverk i rekordfart, og de blir erstattet med enten bærekraftig energi som sol og vind, eller med gassfyrte kraftverk som slipper ut mindre CO2 enn kull, men som fortsatt kjører på fossilt brensel. Nå utgjør kullkraft kun 2,1 prosent av Storbritannias strøm, mot 40 prosent i 2012.

To kullkraftverk ble, etter nesten 50 år, stengt ned i slutten av mars, og det er nå kun fire igjen i landet – halvparten så mange som for bare tre år siden.

Ifølge en lov fra 2018 skal landets kullkraftverk stenge senest i 2025. Men selskapene bak har planlagt å lukke dem enda tidligere enn det. I Yorkshire i det nordlige England ligger eksempelvis det enorme kraftverket Drax, tidligere en av de største CO2-forurenserne i Vest-Europa, som er i gang med å stenge ned kullkjelene. Fire av seks ovner er allerede skiftet til biomasse, og selskapet har nettopp annonsert at de fremskynder nedstengingen av de to siste ovnene fra 2025 til 2021. Om få år er Storbritannias lange historie med kull så godt som over.