1

2

3

4

5

6

7

8

Hvor mye har andelen som regnes som den arbeidende middelklasse* steget de siste 25 årene? (*Mennesker med mer enn 4 dollar å leve for om dagen).

Hvilken region har opplevd størst fremskritt når det gjelder målet om å få alle barn i skolen innen 2015? Målet ble vedtatt i år 2000.

Hvordan har det gått med tigerne i India de siste ti årene?

Hvor mange dødsfall har meslingvaksiner for barn forhindret mellom 2000 og 2013?

Hvor mange av fødslene i verden foregår i dag med utdannet personell til stede?

Hvor mange myggnett har blitt delt ut i malariarammede land i Afrika sør for Sahara de siste ti årene?

I hvilken region har arealet som utgjør fredede naturområder blitt nesten tredoblet siden 1990?

Hvilket land har skapt både vekst, bekjempet fattigdom og økt likhet?

Start

Den er omtrent den samme.

Photo: Gerardo Pesantez / World Bank CC BY-NC-ND 

Den er nesten fordoblet.

Photo credit: Tormod Sandtorv CC BY 

Den er nesten tredoblet

Photo credit: Gavin Houtheusen DFID CC BY 

3

Sør-Asia

Photo Credit: World Bank - Curt Carnemark CC BY-NC-ND 

Afrika sør for Sahara

Photo credit: Dominic Chavez World Bank CC BY-NC-ND 

Latin-Amerika

Photo credit: Nahuel Berger - World Bank CC BY-NC-ND  

2

Bestanden er halvert

Photo credit: Melanie Cook CC-BY-NC-ND  

Bestanden har økt med 50 prosent

Photo credit: Art G. CC BY-NC-ND 

Bestanden har holdt seg stabil

Photo credit: Tambako CC BY-ND 

2

Ca. 15 millioner

Photo credit: UNICEF Ethiopia - 2010 - Getachew CC BY-NC-ND 

Ca. 10 millioner

Photo credit: UNICEF Ethiopia - 2010 - Getachew CC BY-NC-ND 

Ca. 3 millioner

Photo credit: Pete Lewis DFID CC BY 

1

Én av fire

Photo credit: Hamed Saber CC BY 

To av fire

Photo credit: UNICEF Ethiopia 2014 Tsegaye CC BY-NC-ND 

Tre av fire

Photo credit: DFID CC BY-NC-ND 

3

Ca. 500 millioner

Photo credit: Arne Hoel World Bank CC BY 

Ca. 900 millioner

Photo credit: Georgina Goodwin and Vestergaard Frandsen CC BY 

Ca. 100 millioner

Photo credit: Benoit Matsha Carpentier IFRC-CC-BY-NC-ND 

2

Latin-Amerika

 

Oseania

Photo credit: Markolf Zimmer CC BY NC-ND 

Asia

Photo credit: Xianyi Shen CC BY-NC-ND 

1

Russland

Photo credit: Rajesh Pamnani 2013 CC BY 

Brasil

Photo by Terry George / CC BY 

Kina

The Hall of Supreme Harmony (太和殿 Tài Hé Diàn) is the largest hall within the Forbidden City. It was erected in 1406 and has undergone many repairs. Built above three levels of marble stone base, and surrounded by bronze incense burners, the Hall of Supreme Harmony is one of the largest wooden structures within China. It was the location where Ming Dynasty and Qing Dynasty Emperors hosted their enthronement and wedding ceremonies. Pictured is the stairs leading towards the building. The path in the center, with highly detailed dragon carvings, is reserved for the emperor. Photographed with the Canon EOS 6D + Canon EF 24-70 f/2.8L USM. # More Information + http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_of_Supreme_Harmony 太和殿 Hall of Supreme Harmony / 中國北京紫禁城 Forbidden City, Beijing, China / SML.20140430.6D.31415.P1 

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Du fikk: /

Se de riktige svarene

Verdens Beste Quiz

http://verdensbestenyheter.no/quiz/

myresult 8

https://verdensbestenyheter.no/wp-content/uploads//2013/11/VBN-logo.jpg

Hvor mye har andelen som regnes som den arbeidende middelklasse* steget de siste 25 årene? (*Mennesker med mer enn 4 dollar å leve for om dagen). Den arbeidende middelklassen er nesten tredoblet siden 1990. Denne gruppen utgjør nå halvparten av arbeidsstyrken i utviklingsland, mot kun 18 prosent for 25 år siden.

Hvilken region har opplevd størst fremskritt når det gjelder målet om å få alle barn i skolen innen 2015? Målet ble vedtatt i år 2000. Afrika sør for Sahara har opplevd større fremskritt enn noen annen region i verden. Andelen barn som starter i skolen i regionen har steget med 20 prosent de siste 15 årene.

Hvordan har det gått med tigerne i India de siste ti årene? Det har blitt mer enn 50 prosent flere tigere i India siden 2006. Også flere andre kjente truede dyrearter har hatt fremgang, takket være målrettet innsats. Men verdens natur er stadig under stort press, og mange arter er i fare for å bli utryddet.

Hvor mange dødsfall har meslingvaksiner for barn forhindret mellom 2000 og 2013? Omtrent 15,6 millioner dødsfall har blitt forhindret i løpet av denne perioden på grunn av meslingvaksiner. I 2013 mottok omkring 84 prosent av alle barn i verden minst én dose vaksine mot meslinger.

Hvor mange av fødslene i verden foregår i dag med utdannet personell til stede? Tre av fire fødsler foregår i dag med utdannet helsepersonell eller personer med opplæring til stede. Dette minimerer risikoen for komplikasjoner og dødsfall for både mor og barn.

Hvor mange myggnett har blitt delt ut i malariarammede land i Afrika sør for Sahara de siste ti årene? 900 millioner. Sammen med bedre diagnostisering og behandling har det betydd 58 prosent reduksjon i malariarelaterte dødsfall siden 2000. Det tilsvarer ca 6,2 millioner liv reddet.

I hvilken region har arealet som utgjør fredede naturområder blitt nesten tredoblet siden 1990? 23,4 prosent av landarealet i Latin-Amerika er i dag fredet. I 1990 var det kun 8,8 prosent.

Hvilket land har skapt både vekst, bekjempet fattigdom og økt likhet? Brasil. Sammen med Bangladesh og Malawi, er Brasil et eksempel på land som både har opplevd økonomisk vekst, bekjempet fattigdom og økt likhet siden 1990.

Tilbake