Avgifter mot plastposer virker

For fem år siden brukte hver engelskmann i gjennomsnitt 140 bæreposer i året. Etter innføringen av en avgift har tallet falt til 10 poser.

I Newspaper via BBC