Elbil-boom på Sri Lanka

Siden 2013 har Sri Lanka tidoblet antall el-kjøretøy, og nå er det 150 000 av dem på veiene.

UN Environment