Flere har tilgang til elektrisitet

Antallet mennesker i verden som ikke har tilgang til elektrisitet har falt det siste året fra 1000 millioner til 860 millioner. Det skyldes spesielt framgang i India.

International Energy Agency