Flere steder er nå fri for miner

Siden 2014 har verdens land ryddet cirka 8000 kvadratkilometer for landminer.

Landmine Monitor 2019