Kraftig vekst i økologisk landbruk

Verden har femdoblet sitt samlede areal av økologisk landbruksjord siden 1999. Men likevel er det kun 1,4 prosent av landbruksjorden som dyrkes økologisk.

IFOAM