Ørn flyr igjen over England

Havørnen vender nå tilbake til England, hvor de har vært utryddet i 240 år. Seks ørn skal utsettes årlig på den sørlige øyen Isle of Wright.

BBC