Ozonlaget blir bedre

En ny FN-rapport viser, at hullene i ozonlaget som har oppstått etter tiår med bruk av farlige kjemikalier, blir mindre. Det forventes at hullene et forsvinner fullstendig innen 2060.

FN