Renere luft redder liv i USA

I USA er antallet av årlige dødsfall grunnet luftforurensning nesten halvert fra 1990 til 2010, viser nye tall. Det skyldes innsats for renere luft.

Yale Environment 360