Skotter vil kutte ned på CO2

Ingen stemte mot da det skotske parlamentet vedtok en høy klimaambisjon: 75 prosent mindre utslipp av CO2 i 2030.

Altinget