Stort fall i dødsstraff

Det siste året har antallet henrettelser vært på sitt laveste på 10 år. Antallet har falt med 31% siden 2017.

Amnesty International