Stort fall i kullforbruk

Verdens forbruk av kull har falt med tre prosent i år. Fallet tilsvarer den samlede kullforbruken i Spania, Tyskland og Storbritannia.

Carbon Brief