SUDAN FORBYR KJØNNSLEMLESTELSE

Nesten 9 av 10 kvinner sudanske kvinner har gjennomgått kjønnslemlestelse. Et nytt lovforslag kriminaliserer inngrepet, og strafferammen er på tre års fengsel. Aktivister sier det vil ta tid å fjerne praksisen helt, men at det er et viktig steg i riktig retning.

The Guardian