Verdens land investerer i helse

Spesielt lav- og mellominntektsland investerer nå mer i helse blant egen befolkning enn tidligere.

WHO