Vill utvikling i vindmøller

En moderne havvindmølle produserer i dag 30 ganger mer energi enn en havvindmølle for 18 år siden.

The Guardian