5. juni 2018

Analyse: Nye apper og tre ord hjelper mennesker som ikke "eksisterer"

Milliarder av mennesker lever omkring i verden uten en offisiell adresse eller identitet, og det gjør stort sett alt i livet vanskelig eller umulig. Men ny teknologi gjør det mulig for alle å fortelle hvor de bor – med bare tre ord.

Foto: PublicDomainPictures / Pixabay

Har du noen gang tatt frem helsetrygdkortet ditt fra lommen og sett på ditt fødselsnummer med takknemlighet? Kanskje ikke, men i virkeligheten representerer de 11 sifrene som følger oss fra vugge til grave et stort privilegium. Omtrent 1,5 milliarder mennesker lever uten en offisiell identitet. De har aldri blitt registrert og har ikke fødselsattest eller andre former for identifikasjonspapirer. Problemet er størst i Asia og Afrika, hvor sentrale og effektive systemer for registrering av landets innbyggere ofte mangler.

Utfordringene ved å ikke ha papir på sin eksistens er nesten endeløse. Man kan ofte ikke opprette en bankkonto, ha barna på skolen eller få tilgang til for eksempel sosiale og helsetjenester. Folk uten papirer er ofte også folk uten stemme. De kan for eksempel – bokstavelig talt – ikke bruke sine stemmer i valget. FN har derfor – som en del av de 17 bærekraftsmålene – satt seg et mål om at alle mennesker på jorden skal kunne ha gratis tilgang til juridisk identitet, inkludert fødselsregistrering, innen 2030. Men for at målet skal lykkes, må man ta i bruk nye, innovative metoder.

Slike metoder har man tatt i bruk i blant annet i Pakistan, hvor ca. 60 millioner barn ikke er registrert ved fødselen. De uregistrerte barna er sårbare for barnearbeid, barneekteskap og menneskehandel, fordi det verken finnes bevis på deres identitet eller alder. Manglende registrering skyldes både sosiale og økonomiske forhold. I områder med lite befolkning kan det være langt til myndigheters kontorer. Men selv hvor det kan være langt til myndigheters kontorer, så er det sjeldent særlig langt til en mobiltelefon i dagens Pakistan – uansett hvor langt ute på landet du bor. Derfor testet Unicef og Telenor i 2014 ut et pilotprosjekt sammen med lokale myndigheter i provinsene Punjab og Sindh der de utviklet en app for direkte registrering av fødsler. Lokale myndigheter, som for eksempel helsepersonell, var utstyrt med appen, og i løpet av et halvt år økte andelen registrerte fødsler fra 30 prosent til 90 prosent. Prosjektet er nå rullet ut bredere i Pakistan og målet er 700.000 registrerte fødsler innen utgangen av 2018.

En annen utbredt problematikk i mange deler av verden er manglende adresse. Tre av fire av verdens land har ikke effektive, systematiske adressesystemer, og FN anslår at rundt fire milliarder mennesker ikke har en offisielt registrert adresse. Og det skaper faktisk lignende utfordringer som for dem som mangler juridisk identitet – nemlig at du kan ikke fylle ut skjemaene som kreves for å åpne en bankkonto, stemme ved valg, eller til og med få vann- og elektrisitetskobling til huset ditt. I siste instans hindrer ineffektive eller ikke-eksisterende adressesystemer vekst og utvikling fordi det gjør alt besværlig og påvirker folks muligheter og liv på mange nivåer.

Chris Sheldrick sto virkelig midt i en lovende karriere som musiker da han ved et uhell skadet sin arm og måtte endre sin livsstil. En ting fra livet som musiker «på veien» han ikke savnet, var de gjentagende frustrasjoner over å kjøre rundt og rundt for å finne adressen til konsertstedet hvor kveldens konsert skulle foregå. Selv om GPS-koordinater er oppfunnet, er de 16 sifre vanskelig å huske, og risikoen for skrivefeil er stor. Sammen med to venner fra sjakklubben på den prestisjetunge privatskolen Eton College i Storbritannia, utviklet Sheldrick appen «what3words». Systemet deler hele verden inn i ikke mindre enn 57 billioner kvadrater på 3 × 3 meter. Hver kvadrat har et navn som består av tre tilfeldige ord, for eksempel vil ordene med .harp.person lede deg til Hvite Hus og lure.ignoring.wipes til den lille havfruen på Langelinie.

Systemet kan selvfølgelig brukes av alle, men spesielt for personer uten formelle adresser i utviklingsland er dette et revolusjonerende potensial. Enhver liten hytte på landet eller et skur i en slum har nå i prinsippet sin egen «adresse» bestående av tre ord som alle kan huske, og alle kan finne ved å bruke «what3words». Ifølge oppfinnerne selv er what3words hittil brukt av postvesenet i Mongolia, Djibouti, Tonga, Saint Martin og Elfenbenskysten. Systemet benyttes også av organisasjoner som FN og Røde Kors under katastrofer og ulykker, der man for eksempel kan hjelpe redningsmennene til å nøyaktig lokalisere en skadet person.