Om Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter sin visjon er at hele Norges befolkning får en aktuell og nyansert forståelse av verden.

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler nyheter, historier og analyser om positiv utvikling og fremskritt på verdens utfordringer. Formålet vårt er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden – som ellers ikke når overskriftene.

Vi ønsker å rette søkelyset om positive tiltak som skjer og nyansere verdensbildet til Norges befolkning. Vi ønsker å møte leseren med uventede historier om internasjonal utvikling, fordi vi mener at folk fortjener et mer nyansert bilde av verden vi lever i – et balansert syn på både det positive og det negative.

Vi tror at denne kunnskapen kan bidra til mer håp og at dette igjen skaper motivasjon for handling.

Vi ønsker også å gjøre FNs bærekraftsmål kjent for hele landets befolkning. Desto flere som kjenner til målene, jo flere kan være med på å sørge for at våre politiske ledere leverer resultater. Samtidig mener vi at jo flere som vet hvilke fremskritt og løsninger verden byr på, jo flere kan bidra til at de blir satt ut i livet.

Verdens Beste Nyheter ble grunnlagt fordi vi mener det er behov for en kampanje som bidrar til å nyansere det skjeve bildet av utviklingen i verden. Verdens Beste Nyheter hadde sin første kampanjedag i Norge i 2015, og siden 2020 har kampanjen blitt drevet av ungdomsorganisasjonene Changemaker og Press – Redd Barna Ungdom.

Ideen er inspirert av den danske organisasjonen med samme navn Verdens Bedste Nyheder. Den danske kampanjen er et samarbeid mellom FN, Danida og danske bistandsorganisasjoner og med drahjelp fra næringsvirksomheter. Kampanjen innebærer at det én dag hvert år deles ut gratis aviser og annet kampanjemateriell hvor det utelukkende fokuseres på den positive utviklingen i verden. I tillegg har vi i løpet av året flere arrangementer med formål om å øke kunnskapen om internasjonal utvikling og FNs bærekraftsmål.

Våre arbeidsmetoder

Vi bruker konstruktiv journalistikk som arbeidsmetode når vi skriver. Det betyr at vi fokuserer på fremskritt, potensial og løsninger samtidig som vi belyser utfordringer og problemer. Vi er redaksjonelt uavhengige og produserer ofte nyheter i samarbeid med våre partnere, som består av en rekke organisasjoner, bedrifter og stiftelser. Våre historier lever opp til kriteriene om konstruktiv journalistikk. Vi streber etter å leve opp til den høyeste journalistiske standarden og våre historier er basert på statistikk, fakta og pålitelige kilder. Vi publiserer nyheter på nettsiden vår, Facebook og Instagram.

Verdens Beste Nyheter står også bak en rekke arrangementer, ofte i samarbeid med våre partnere. Vi arrangerer også en årlig landsdekkende utdeling av årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter avisen, hvor flere hundre frivillige deler ut avisen vår rundt om i landet.

Kontakt oss

Epost: vbn@changemaker.no

Tlf: 976 95 488

#verdensbestenyheter