Verden går bedre enn du tror

Verdens Beste Nyheter har utviklet undervisningsopplegget «Verden går bedre enn du tror» som fokuserer på media og bærekraft. Undervisningsopplegget skal bidra til refleksjon og økt kunnskap rundt formidling og framstilling av global utvikling, konstruktiv nyhetsproduksjon og bærekraftig utvikling.

Målet med undervisningsopplegget er å skape refleksjon og økt kunnskap rundt formidling og framstilling av global utvikling, konstruktiv nyhetsproduksjon og bærekraftig utvikling.  Vi ønsker å skape et fokus på løsningsorientering og handlekraft, og bidra til engasjement rundt global utvikling og bærekraftsmålene i klasserommet. Målgruppen er elever på ungdomsskole og videregående, samt folkehøgskoler.

I tråd med den nye læreplanen legges det opp til tverrfaglig samarbeid, og oppgavene tar for seg temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Oppgavene oppfyller kompetansemål innenfor samfunnsfag, samfunnskunnskap og norsk. Flere er også aktuelle for fag som historie, kunst og håndverk, mediesamfunnet og medievitenskap.

Undervisningsopplegget består av en lærerveiledning og et elevhefte. I «til elev» vil du finne nødvendige komponenter til individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Det kan brukes digitalt eller skrives ut. Dersom dere benytter dere av undervisningsopplegget ønsker vi at du sender oss en mail til vbn@changemaker.no, hvor du bekrefter dette. Trykk deg inn her for å få tilgang:

TIL LÆRER

Lærerveiledning

TIL ELEV

Til elev

SPØRSMÅL ELLER TILBAKEMELDINGER?

Vi håper du finner undervisningsopplegget nyttig og inspirerende! Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Vi vil gjerne høre fra deg! Send gjerne en e-post til vbn@changemaker.no