2. oktober 2023

Bli med som organisasjon

Gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan din organisasjon bidra til kreative kampanjer og til å spre informasjon om bærekraftsmålene og løsninger på verdens utfordringer.

Foto: Inger Tone Christiernin

Foto: Inger Tone Christiernin

Et samarbeid med Verdens Beste Nyheter bidrar til kreative kampanjer og informasjon om løsninger på verdens utfordringer. Samarbeidet er enkelt og fleksibelt, med mange muligheter for å delta på mange nivåer.

Sterke partnerskap får nyhetene ut

Norske organisasjoner står bak Verdens Beste Nyheter, og har siden starten vært basert på et samarbeid på tvers av fagfelt. Siden Verdens Beste Nyheter ble lansert i Norge i 2015, har vi samarbeidet med nærmere 35 ulike norske organisasjoner. Alle kan være med og sammen når vi ut med overraskende nyheter om fremskritt og løsninger på verdens utfordringer.

Kreative kampanjer og FNs bærekraftsmål

Organisasjoner kan være med i Verdens Beste Nyheter på flere måter. Verdens Beste Nyheters arbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, som skisserer ambisiøse mål om å løse noen av verdens største utfordringer som ekstrem fattigdom, global ulikhet og klimaendringer. Vi ønsker tips fra norske organisasjoner om vellykkede utviklingsprosjekter og positive endringer innen deres felt. I tillegg vil vi samarbeide om arrangementer som omhandler internasjonal utvikling, FNs bærekraftsmål og konstruktiv journalistikk. Flere organisasjoner har også bidratt med å dele ut Verdens Beste Nyheter på kampanjedagen til Verdens Beste Nyheter, og vi er stadig på utkikk etter flere organisasjoner som vil bidra på ulike måter i kampanjeperioden.

Kontakt oss

E-post: vbn@changemaker.no

Telefon: +47 976 95 488