3. april 2017

Flere kvinner får tilgang til prevensjon

En styrket global innsats har på få år sikret millioner av kvinner i verdens fattigste land adgang til prevensjon.

Antallet kvinner og jenter som bruker prevensjon i verdens fattigste land har økt med mer enn 30 millioner på fire år. Dette viser en ny undersøkelse fra det globale samarbeidet for familieplanlegging, Family Planning 2020.

De største fremskrittene har skjedd i sørlige Afrika, hvor 12 millioner flere kvinner nå benytter seg av prevensjon enn i 2012.

Det betyr, at det i dag er mer enn 300 millioner kvinner og jenter som benytter seg av moderne prevensjonsmetoder som hormonspiraler, p-piller og p-sprøyter i verdens fattigste land.

Den positive utviklingen er likevel ikke raskt nok til å ta igjen befolkningsveksten, og fordeler seg ulikt mellom land og by, understreker Susanne Adelhardt Jensen, internasjonal leder i Sex og Samfund i Danmark.

“Det kreves fortsatt en styrket innsats fra verdenssamfunnet og nasjonal politikk i utviklingslandene for å møte de store behovene. Det er viktig å sikre kvinners rett til egen kropp og selvbestemmelse med tanke på ønsker om antall barn, for vi vet at det er en avgjørende nøkkel til likestilling og utvikling. Det går for eksempel parallelle linjer mellom ungdomsgraviditeter og manglende tilgang til skole og arbeid,” forklarer Susanne Adelhardt Jensen.

Prevensjon på fremmarsj

I østlige og sørlige Afrika benytter mer enn en tredjedel av alle kvinner seg nå av en eller flere former for moderne prevensjon.

Family Planning 2020 er et globalt samarbeid som i 2012 ble lansert med et formål om å fremme universal tilgang til seksuell og reproduktiv helse.

Kilde: FP2020